Wyniki finansowe za III kwartały 2017: Wyraźny wzrost przychodów z nowych modeli

MEDIACAP SA, polska niezależna grupa działająca w branży marketingu, data i IT, osiągnęła w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku 48,1 mln PLN przychodów, co przełożyło się na 4,4 mln PLN powtarzalnego zysku EBITDA (wobec 4,8 mln rok temu) i 2,5 mln powtarzalnego zysku netto (wobec 3,1 mln PLN rok temu).

Wyniki za okres 9 miesięcy 2017 obciążone były istotnymi jednorazowymi kosztami związanymi z pracami rozwojowymi w ramach rozbudowy platform technologicznych Opinie.pl oraz Plastream, zmianą siedziby Spółki, kosztami transakcji przejęcia Talent Media, a także odpisem na nieściągalne należności. Łączna wartość korekt w tym okresie  przekroczyła 1,4 mln PLN.

„Warto pamiętać, że transformacja biznesu konsultingowego w firmę technologiczną, wiązała się nie tylko z nakładami finansowymi, ale też przejściowym osłabieniem procesów sprzedażowych, w szczególności w pierwszej połowie roku. Przeprowadzka siedziby była dla nas też bardzo kosztownym przedsięwzięciem, ale efekt integracji zespołów w jednej przestrzeni już widać po efektywniejszej współpracy i wzajemnej inspiracji. Proces przebiega zgodnie z planem, co przełoży się na zwiększenie dynamiki wzrostu i znaczącą poprawę rentowności w 2018” – mówi Jacek Olechowski, Prezes Zarządu MEDIACAP SA.

W zaprezentowanym w maju br. dokumencie „Strategia 2020” MEDIACAP SA szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat blisko 80 mln PLN przychodów i 21 mln PLN EBITDA będzie pochodziło z nowych modeli biznesowych – trzech platform technologicznych: Opinie.pl, Plastream i TalentMedia. Celem strategicznym Grupy jest transformacja w spółkę technologiczną, oferującą innowacyjne produkty wspierające efektywność biznesową klientów segmentu Enterprise.

„Wzrosty przychodów osiągnięte w nowych platformach, stanowiących podstawę Strategii 2020, są dla nas niewątpliwie powodem do dumy. Rozwój platform technologicznych Opinie.pl, Talentmedia i Plastream przebiega nawet szybciej niż zakładaliśmy. W III kwartale 2017 platformy przyniosły 4,3 mln PLN przychodu, a łącznie w okresie 9 miesięcy 2017 już 12,3 mln PLN” - mówi Jacek Olechowski.

„Czwarty kwartał w naszej branży tradycyjnie jest najlepszy i tak też powinno być w tym roku. Rozwijamy się w segmentach mocno wzrostowych , ale jednocześnie pozostajemy  w okresie intensywnej transformacji, przez co nasze wyniki za 9 miesięcy 2017 obciążone były jednorazowymi nakładami związanymi z przeprowadzką i rozwojem zespołów technologicznych i sprzedażowych. Oczekujemy, że w 2018 korzystny wpływ transformacji biznesu będzie miało już wymierny, pozytywny wpływ na rachunek wyników. Duża dynamika rozwoju nowych modeli natomiast potwierdza, że jesteśmy na ścieżce realizacji strategii 2020 - osiągnięcia z nich 80 mln zł przychodów i 21 mln zł rocznej EBITDA”  – podsumowuje Jacek Olechowski.

Więcej Informacji udziela:
Piotr Piotrowski, cc group sp z o.o.
22 440 14 40, 697 613 010
piotr.piotrowski@ccgroup.pl