Prezentacja wyników za Q1 2018

Omówienie wyników grupy kapitałowej MEDIACAP SA za Q1 2018