INFORMACJE FINANSOWE


*Informacje estymowane

WYNIKI W DANYM KWARTALE (ZA OKRES 3 MIESIĘCY)IIQ 2016IIIQ 2016IVQ 2016IQ 2017
EBITDA2 3251 5712 522448
Przychody w tys. zł16 76615 73922 85611 941
Zysk brutto w tys. zł2 0451 2352 24295
Zysk netto w tys. zł1 17544589011
Aktywa w tys. zł36 99535 29141 83237 900
Kapitał własny w tys. zł18 54718 99219 92019 931

WYNIKI NA KONIEC OKRESU2013201420152016IH 2016IQ 2017
Liczba akcji 11 134 88016 127 54216 127 54218 419 368
18 419 36818 419 368
Przychody w tys. zł34 74467 57971 54567 26628 67111 941
Zysk brutto w tys. zł3 2314 4446 4256 1642 68795
Zysk netto w tys. zł2 1712 3605 0084 3662 11816
Aktywa w tys. zł17 31537 56843 23841 83236 99537 900
Kapitał własny w tys. zł4 72415 83918 96719 92018 54719 931
Kapitał zakładowy w tys. zł557806806921806921

Pobierz skrócone informacje o skonsolidowanych wynikach finansowych w formacie xls