Aktualności

 • 2017/09/06

  We wtorek, 5 września 2017 roku MEDIACAP SA, polska niezależna grupa działająca w branży marketingu i technologii, opublikowała nieaudytowane wybrane dane finansowe za 1H 2017. Szacowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 30,2 mln zł, szacowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1 mln zł, natomiast szacowany skorygowany zysk EBITDA 2,7 mln zł.

  (więcej…)

 • 2017/06/26

  W piątek 23 czerwca 2017 roku, TalentMedia Sp. z o.o., spółka zależna MEDIACAP SA, przejęła  90,0% udziałów w TalentMedia Balcans Sp. z o.o. („TalentMedia Balcans”). Pozostałe 10% spółki pozostanie w rękach Marina Aganderova, Head of Bulgaria & Balcans. TalentMedia to platforma technologiczna dostarczająca reklamodawcom oglądalność content video i jedna z trzech platform technologicznych, na których oparta jest strategia wzrostu MEDIACAP SA. Do roku 2020 ma stać się największym MCN w regionie CEE i przynosić grupie ponad 30 milionów PLN przychodu i ponad 5 milionów PLN zysku EBITDA rocznie.(więcej…)

 • 2017/05/25

  W środę, 24 maja 2017 roku, MEDIACAP SA opublikowała strategię rozwoju na lata 2017-2020.

  Strategia 2020 zakłada koncentrację Grupy na rozwoju skalowalnych modeli biznesowych adresujących trzy globalne trendy technologiczne: big data, video online i machine learning. Według planu MEDIACAP SA w ciągu najbliższych trzech lat przychody z jej trzech wiodących platform technologicznych: Opinie.pl, TalentMedia i Plastream wzrosną 5x, do poziomu blisko 80 mln złotych, co przełoży się na 21 mln złotych rocznej EBITDA w 2020 roku. Dla porównania, w 2016 roku przychody z tych platform wyniosły 15 mln złotych przy 2,3 mln złotych EBITDA.

  (więcej…)

 • 2017/05/18

  W czwartek, 18 maja 2017 roku, MEDIACAP SA (dalej „MEDIACAP”), polska niezależna grupa działająca w branży marketingu i technologii, przejęła od swojej spółki zależnej The Digitals Sp. z o.o. pakiet kontrolny 51,0% udziałów w Edge Technology Sp. z o.o.

  W ramach transakcji Spółka zmieniła nazwę na Plastream Sp. z o.o., co odzwierciedla jej pełne skupienie się na rozwoju platformy do analizy i monetyzacji contentu wideo funkcjonującej pod nazwą Plastream. Plastream został zastrzeżony 5 maja 2017 roku w Urzędzie Patentowym pod nr Z.464123.

  Plastream to jedna z naszych trzech kluczowych platform technologicznych i bardzo ważne źródło przyszłej ekspansji – również globalnej. Uporządkowanie struktury własnościowej i nazewnictwa to techniczny, ale też symbolicznie ważny krok w strategii budowy jej wartości. Jeszcze w tym roku planujemy podpisać pierwsze umowy z dużymi graczami w Polsce, zaś w 2018 roku będziemy sprzedawać Plastream w całym regionie EMEA.” – komentuje Jacek Olechowski, prezes MEDIACAP SA.

  Plastream to zaawansowana platforma technologiczna oparta o Machine Learning i Cloud Computing, która pozwala markom, producentom i wydawcom analizować i monetyzować treści wideo – między innymi w postaci in-video commerce. Plastream skierowany jest przede wszystkim do firm z segmentu Enterprise, w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Spółka została wyróżniona jako Best New Partnership of the Year przez Microsoft w 2016 roku oraz reprezentowała polskie innowacje podczas wspólnej konferencji Wicepremiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego i Prezesa Microsoft Satya Nadelli.

 • 2017/05/08

  W piątek, 5 maja 2017 roku, IQS Sp. z o.o. – spółka zależna MEDIACAP SA, polskiej niezależnej grupy działającej w branży marketingu i technologii – podpisała umowę na zakup całości autorskich praw majątkowych do technologii BrandSpy od spółki BrandSpy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa sprzedaży obejmuje know-how, oprogramowanie, bazy danych oraz prawa do marki BrandSpy. Na mocy zwartej umowy IQS przejmie także obsługę dotychczasowych klientów BrandSpy.(więcej…)

 • 2017/03/14

  W poniedziałek, 13 marca 2017 roku, MEDIACAP SA (dalej „MEDIACAP”), polska niezależna grupa działająca w branży marketingu i technologii, otrzymała zawiadomienie od Filipa Friedmanna o zmniejszeniu się udziału jego spółki zależnej Frinanti Limited w akcjonariacie MEDIACAP w związku z przeprowadzonymi w dniach 8 i 10 marca 2017 roku transakcjami pakietowymi i transakcjami dokonanymi poza rynkiem regulowanym.

  Do tej pory Filip Friedmann za pośrednictwem spółki Frinanti Limited posiadał łącznie 4.419.333 akcje MEDIACAP, które stanowiły 23,99% kapitału. Po transakcji, Filip Friedmann za pośrednictwem spółki Frinanti Limited posiada łącznie 1.242.516 akcji MEDIACAP, które stanowią 6,75% kapitału. Według informacji przekazanych spółce, nabywcami zbytych w ubiegłym tygodniu akcji byli w przeważającej większości inwestorzy instytucjonalni.

  „Wejście nowych inwestorów instytucjonalnych do akcjonariatu MEDIACAP to dla nas istotna szansa pod kątem dalszej budowy wartości spółki i promowaniu jej na rynku kapitałowym. Wierzę, że zwiększony free float będzie też kluczem do lepszej płynności.” – stwierdził Jacek Olechowski, prezes zarządu MEDIACAP SA.

  Filip Friedmann był jednym z założycieli MEDIACAP w 2005 roku. W 2008 roku zrezygnował z aktywnej działalności w biznesie marketingowym na rzecz rynku deweloperskiego. W latach 2011-2017  zasiadał w Radzie Nadzorczej MEDIACAP.(więcej…)

 • 2017/03/08

  We wtorek 7 marca 2017 roku, MEDIACAP SA (dalej „MEDIACAP”), polska niezależna grupa działająca w branży marketingu i technologii, zawarła transakcję przejęcia pakietu kontrolnego 51,11% udziałów w TalentMedia Sp. z o.o. (dalej “TalentMedia”), spółce specjalizującej się w dynamicznie rosnącym segmencie usług video content marketingu.

  Pozostałe udziały TalentMedia pozostaną w rękach założycieli spółki, przede wszystkim jej Zarządu: Krystiana Botko, Piotra Tytyka i Lidiji Vukić. Integrację TalentMedia z grupą nadzorować będzie Wiceprezes Zarządu MEDIACAP, Marcin Jeziorski.(więcej…)

 • 2017/03/02

  24 lutego 2017 roku IQS – spółka zależna grupy kapitałowej MEDIACAP SA – przejęła całość operacji data analitics spółki technologicznej MRevolution.

  MRevolution jest certyfikowanym partnerem kanadyjskiej firmy Vision Critical - właściciela platformy consumer intelligence Sparq®3 służącej do zarządzania i realizacji badań online na społecznościach tworzonych przez konsumentów, do których należą klienci wielu branż. Na platformie funkcjonuje w sumie ponad 700 społeczności z całego świata. Przejęta przez IQS licencja obejmuje swoim zasięgiem region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).(więcej…)